Razvoj poduzeća

Sama povijest poduzeća je slična gotovo svim malim tvrtkama koje su s početkom privatizacije u Hrvatskoj otpočele svoje djelovanje. Prvih godina tvrtka KONTO je bila smještena u iznajmljenom prostoru od 30 metara kvadratnih s jednim, pa dvoje te nešto kasnije s 5 zaposlenih. Kako je početkom 90-tih potreba za knjigovodstvenim uslugama rasla, tvrtka je imala šansu vrtoglavo povećavati broj klijenata, što je uvjetovalo stalno povećanje broja zaposlenih. Iz opreza od prenaglog rasta, broj zaposlenih nije rastao takvom brzinom te je opterećenost po svakom zaposleniku, naročito u periodima obračuna, bila izuzetno visoka, što je uzročno imalo utjecaja na pronalaženje novih  informatičkih rješenja i postavljanje bolje organizacije posla.

porezno-savjetovanje

Tko smo mi?

KONTO d.o.o. RIJEKA je društvo registrirano 31.01.1990. pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Osnovna djelatnost tvrtke je pružanje usluga u knjigovodstveno i financijskom poslovanju  poduzetnika, uglavnom  malih poduzeća  i obrtnika. Osnivač i jedini vlasnik tvrtke je Branka Rameša, diplomirani ekonomist, koja je ujedno i zaposlenik i direktor tvrtke od njenog osnutka. Društvo je smješteno u vlastitom poslovnom prostoru na adresi Vukovarska 10 A.

 

 

knjigovodstvo

Tehnička opremljenost tvrtke

Budući da je ova komponenta vrlo važna od samog početka poslovanja tvrtke KONTO,  vodilo se računa o:

  • ulaganju u računala i potrebne programe koji mogu zadovoljiti svojim tehničkim karakteristikama potrebe za brzim unosom (inputom)  podataka, kvalitetnim outputom u formi najraznovrsnijih izvještaja te sigurnim spremanjem (backupom) i arhiviranjem, podataka. U ovom smo se segmentu oslanjali na znanje i sugestije priznatih informatičkih kuća, koje su ujedno naši klijenti
  • umrežavanju računala i telekomunikacijske mreže, radi pregleda i dostupnosti  podataka
  • opremanje radnih prostora na način da se djelatnicima omogući kvalitetan , ugodan i siguran način rada

 


 

POSLOVANJE I ORGANIZACIJA TVRTKE

KONTO d.o.o. ima 17 zaposlenih, a poslovanje je organizirano kroz nekoliko međusobno povezanih cjelina:

 

a) URED FINANCIJSKE OPERATIVE I REGULATIVE

Zadaci ovog ureda su zaprimanje dokumenata za koje je potrebno izvršiti kunsko ili devizno plaćanje, likvidacija istih , te obrada naloga za plaćanje. Ovaj ured također obavlja blagajničko poslovanje koje podrazumijeva obradu materijalnih gotovinskih troškova, obradu deviznih i kunskih putnih troškova te podizanje i isplatu gotovine za klijente tvrtke. Po završetku operativnih poslova koji su ovdje navedeni provodi se automatsko knjiženje istih u glavnoj knjizi.

 

b) URED PLAĆA

Zadaci ovog ureda su obračun plaća za klijente tvrtke, priprema naloga za isplatu plaća te vođenje kompletne evidencije po svakom zaposlenom glede njegovih osobnih neto isplata, uplaćenih poreza i pripadajućih doprinosa. Ured plaća također obračunava ugovore o djelu, autorske ugovore te vrši pripremu naloga za plaćanje kao i potrebnu poreznu evidenciju. Ured plaća vodi niz potrebnih evidencija za Poreznu upravu, Mirovinsko i socijalno osiguranje te Državnu statistiku.

c) URED FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Zadaci ovog ureda su knjigovodstveno evidentiranje svih poslovnih promjena te sastavljanje svih potrebnih izvještaja kako za vlasnika, tako i za porezne, statističke i bankarske institucije. Izvještaji koji se ovdje kreiraju s: Račun dobiti i gubitka, Bilanca, Izvještaj o novčanom tijeku, Prijava poreza na dobit, odnosno dohodak. Vrlo se često kreiraju izvještaji direktno prema željama vlasnika, nekad u zadanim modelima i obrascima te na stranom jeziku ukoliko se radi o vlasniku strancu.

 
d) URED ZA INFORMIRANJE I KONZALTING

Zadaci ovog ureda su pružanje tekućih informacija klijentima, kao i  pružanje savjetodavnih usluga  poreznog i financijsko-pravnog karaktera. Za kvalitetno obavljanje ovih zadataka potrebno je ažurno praćenje zakonskih propisa  koji se objavljuju u Narodnim novinama, te komentara i raznih tumačenja koja izlaze kroz stručne časopise  kao što su RIF, Slobodno poduzetništvo, Glasilo Ministarstva financija, Informator i druge. Ured  prikuplja  nove informacije te ih na sažet i jednostavan način prenosi klijentima kao poslovnu obavijest. Obavijesti se šalju e-mailom ili faxom ovisno o klijentovoj osposobljenosti. Razne savjetodavne usluge mogu se zatražiti telefonski ili se dogovara sastanak ukoliko se radi o složenijim problemima za koje je potrebno šire sagledavanje i obrazloženje.